bulhar

Křižovatka Bulhar (Bulharská)

Rate this post

Oním Bulharem není míněn státOním Bulharem není míněn státní příslušník Bulharska toho času na dovolené či dlouhodobém pracovním pobytu na území České republiky. Máme na mysli jednu z největších pražských křižovatek – tzv. křižovatku Bulhar, kde se křižují ulice Seifertova, Husitská a Hybernská a k tomu dva sjezdy z magistrály a dva nájezdy na ni.

I když s Bulhary, tedy státními příslušníky Bulharska, naše encyklopedické heslo také určité spojení má. Svůj lokální název má totiž odvozen právě od nich. Jak prozrazuje publikace Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství (vyšlo 1998 v nakladatelství Libri), mívali v těchto místech zelinářské zahrady Bulhaři, jejichž hlavní kolonie byla v Michli při Botiči. Pomístní název U Bulhara se vžil natolik, že se pak už této oblasti jinak neříkalo, až se nakonec stal oficiálním názvem jedné z ulic – U Bulhara.

Bývala tu i hospoda U Bulhara, stávala koncem 19. století na začátku dnešní Husitské ulice. Mimochodem, někdy z těch dob, kdy tu bulharští zelináři zahradničili, pochází i rčení „dřít jako Bulhar“, které je odvozeno z toho, že práce na zahradě byla dřina a zahradníky byli často lidé této národnosti. Současní Bulhaři nad tímto českým úslovím jen nechápavě potřásají hlavou, protože jak sami přiznávají, workoholismus není bulharské mentalitě ani trochu vlastní.

Křižovatka je zároveň rozcestníkem i hranicí. Tady končí Žižkov (a městská část Praha 3) a začíná Nové město (jeho část pod správou Prahy 1). K Praze 1 patří čp. : 1604/1, 1611/3, 1655/5, 1674/7. Jde o část bývalé třídy Vítězného února pod úrovní nově vybudované magistrály, od roku 1990 nese tato část magistrály název Wilsonova. Od roku 1845, kdy byly městské hradby proraženy při výstavbě železnice a dnešního Masarykova nádraží, končila původní cesta k Vltavě právě na křižovatce U Bulhara.

V roce 1975 byly koleje železnice překlenuty magistrálou a dnešní Wilsonova ulice se stala součástí třídy Vítězného února, která vedla od Hlávkova mostu až k Nuselskému mostu. Stavbou magistrály došlo k narušení původní křižovatky U Bulhara, zůstala jen jedna strana ulice. A na toto uliční reziduum tvořené blokem domů pod obloukem magistrály od Bolzanovy k Hybernské, byl z moci úřední přenesen starší pomístní název U Bulhara. Stalo se tak 14. 8. 1979. Dnes je Bulhar jednou z největších, nejkomplikovanějších a také nejnebezpečnějších pražských křižovatek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *