údolí dutých hlav

Údolí dutých hlav

Rate this post

Ne, nenaráží se na inteligenci lidí, kteří tu bydlí. Za přezdívku údolí vděčí jedné instituci. Té, která připravuje pro výkon služby nové policisty. Je tu totiž areál Vyšší policejní školy a střední policejní školy ministerstva vnitra. Historie tohoto areálu sahá až do dob dávno minulých, kdy v tehdejším Československu nebyli policisté, ale příslušníci Sboru národní bezpečnosti (lidově zvaní „esenbáci“).

V roce 1970 byly zřízeny nechvalně známé pohotovostní útvary VB, které měly plnit několik úkolů. Tím „nejproslulejším“, kvůli kterému patřily u velké části společnosti k nejnenáviděnějším policejním složkám, bylo potlačování demonstrací proti režimu. Příslušníci pohotovostních útvarů měli za úkol také posilovat výkon běžné bezpečnostní služby ve velkých městech. A pohotovostní útvary měly plnit také funkci odborné nástupní školy VB pro příslušníky zařazené u pohotovostních útvarů. Původně byl český pohotovostní útvar umístěn v Jincích, odtud byl ale v roce 1974 přemístěn do tehdy nově vybudovaného areálu v ulici Pod Táborem v Praze 9 – Hrdlořezích.

Jako disponibilní záloha ministra vnitra byl tehdy Pohotovostní pluk VB ČSR několikrát nasazen při událostech roku 1989, „proslavil se“ zejména 17. listopadu 1989 při potlačování demonstrace na Národní třídě. Údolí Pod Táborem tak coby sídlu této instituce dala lidová tvořivost název údolí dutých hlav s odkazem na duté hlavy příslušníků pohotovostního pluku VB.
V lednu 1990 byl pohotovostní útvar zrušen rozhodnutím vlády, poslední velitel zrušeného pluku byl propuštěn ze služebního poměru, zrušena byla i škola, která s pohotovostním plukem souvisela a postupem času se vypracovala na Nástupní školu VB. Areál si však i v nové době uchoval své původní zaměření. V současné době je sídlem Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra.

Škola zajišťuje studium v kvalifikačním kurzu základní odborné přípravy příslušníků Policie České republiky, poskytuje také vzdělávání zaměstnanců Ministerstva vnitra. A součástí školy je i Středisko pro lidská práva a profesní etiku, které realizuje vzdělávací aktivity směřující k výcviku policistů k respektu vůči lidským právům a profesní etice. Má celkovou kapacitu 1200 žáků a 140 učitelů. Adepti práce u policie tu mají k dispozici 52 kmenových a 39 specializovaných učeben, tři tělocvičny, bazén, saunu a kulturní dům. Celková rozloha areálu je 13,5 ha.

Areál policejní školy je sice tím, co dalo údolí kolem ulice Pod Táborem jméno, lokalita však má i zajímavější atrakce pro ty, kdo by sem zavítali. Je tu třeba taková malá, nenápadná, ale moc hezká botanická zahrada. Patří ke Střední odborné škole stavební a zahradnické, adepti zahradnického řemesla tu mají praktickou výuku. Zahrada je na pozemcích parku, který tu byl zbudován v roce 1920, tradice výuky zahradnických oborů na Jarově je ještě starší – před třemi lety oslavila SOŠ stavební a zahradnická 100 let od zahájení této výuky. V současnosti navštěvuje tuto zahradnickou školu téměř 400 studentů – jedná se o obory čtyřleté zakončené maturitní zkouškou, tříleté zakončené výučním listem, nebo nástavbové studium dvouleté denní případně tříleté dálkové zakončené maturitní zkouškou.

Zakladatelem školy byl Leopold Batěk, ředitel městských sadů na Královských Vinohradech. Od dob, kdy výuka zahradnických oborů v Praze začala, se mnohokrát stěhovala po Praze, až zakotvila v odloučeném pracovišti SOU stavební a zahradnické v ulici Pod Táborem. K dispozici tu má nejen zmíněnou botanickou zahradu, ale i zámeček, rybník, zkrátka dokonalé zázemí. Z malé školy, která v roce svého vzniku začínala výuku se 64 žáky, se staly zahradnické obory součástí jedné z největších středních škol v Praze.

Sama botanická zahrada SOŠ stavební a zahradnické patří mezi ty nejmladší – založena byla až v roce 1991. Přesto si vybudovala mezi zahradami při středních zahradnických a zemědělských školách slušné renomé. Byly zde vytvořeny významné sbírky mnoha
okrasných rostlin. Za zmínku jistě stojí např. bohatá kolekce rostlin čeledi áronovitých, broméliovitých, rodu Cykas, Zamia a Ficus, rovněž celé řady venkovních dřevin, skalniček a kapradin.

Součástí školy a botanické zahrady je i laboratoř kultur in vitro („ze zkumavky“), což není u botanických zahrad příliš běžné. Zahrada je také jedním ze zakládajících členů Unie botanických zahrad ČR. Zahrada slouží zejména pro potřeby výuky, jako místo kde se žáci školy seznamují s moderními technologiemi množení rostlin. Školní botanická zahrada je přístupna zdarma veřejnosti v pracovních dnech v době 7:00 – 18:00 hod.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *